Skip to main content

Explotacions que han mantingut elements paisatgístics en els darrers tres anys

Explotacions que han mantingut elements paisatgístics en els darrers tres anys
Catalonia
2009
Explotacions que han mantingut elements paisatgístics en els darrers tres anys Catalunya. 2009
Tanques Línies d'arbres Parets de pedra
Total explot. instal·lades els darrers 3 anys més antigues instal·lades els darrers 3 anys més antigues instal·lades els darrers 3 anys més antigues
Explotacions amb SAU 16.927 214 1.582 370 4.828 899 12.455
< 2 1.877 0 112 35 418 89 1.493
2 a < 10 8.219 111 847 152 2.047 368 6.148
10 a < 50 5.314 79 383 123 1.724 313 3.761
50 a < 200 1.416 21 225 55 604 125 973
>= 200 100 3 14 6 35 3 79
Font: Idescat, a partir de les dades del Cens agrari de l'INE.