Skip to main content

Explotacions amb herbívors que utilitzen pastures segons mesos d'estada

Explotacions amb herbívors que utilitzen pastures segons mesos d'estada
Catalonia
2009
Explotacions amb herbívors que utilitzen pastures segons mesos d'estada Catalunya. 2009
Total Explotacions amb herbívors que pasturen en terres de l'explotació pròpia Explotacions amb herbívors que pasturen en terres comunals
total < 3 mesos 3 a < 6 mesos 6 a < 9 mesos 9 a 12 mesos total < 3 mesos 3 a < 6 mesos 6 a < 9 mesos 9 a 12 mesos total < 3 mesos 3 a < 6 mesos 6 a < 9 mesos 9 a 12 mesos
Explotacions amb SAU 6.652 464 1.250 1.048 3.891 5.091 253 406 751 3.682 1.561 211 844 297 209
< 2 216 10 0 0 206 200 0 0 0 200 16 10 0 0 6
2 a < 10 1.638 222 166 295 954 1.298 106 65 254 872 340 115 101 41 83
10 a < 50 2.647 189 469 474 1.514 2.116 125 238 296 1.457 531 65 231 178 57
50 a < 200 1.946 36 573 245 1.092 1.336 19 97 178 1.042 610 17 476 67 50
>= 200 205 7 41 34 124 141 3 5 23 110 64 4 36 11 13
Font: Idescat, a partir de les dades del Cens agrari de l'INE.