Skip to main content
Porcins segons el tipus d'estabulació
Catalonia
2009
Porcins segons el tipus d'estabulació Catalunya. 2009
Total Amb sòls parcialment enreixats Amb sòls totalment enreixats Estabulació lliure sobre llit de palla i fossa de recollida de fems Altres tipus d'estabulació
explot. nombre de places explot. nombre de places explot. nombre de places explot. nombre de places explot. nombre de places
Totes les explotacions 6.008 7.143.496 3.666 4.505.971 1.719 2.268.792 734 168.408 1.066 200.326
Explotacions amb terres 5.008 5.604.021 2.902 3.455.733 1.417 1.833.686 695 141.496 1.008 173.106
Explotacions amb SAU 4.726 5.086.803 2.701 3.190.245 1.315 1.609.573 657 128.566 992 158.419
< 2 284 327.881 154 138.966 118 170.783 29 9.367 77 8.765
2 a < 10 1.383 1.094.036 908 814.915 210 235.543 297 19.814 386 23.763
10 a < 50 2.264 2.502.716 1.197 1.543.004 722 833.357 252 41.389 425 84.966
50 a < 200 766 1.108.228 435 675.611 253 345.118 71 50.284 98 37.215
>= 200 28 53.943 8 17.749 11 24.772 8 7.711 6 3.711
Font: Idescat, a partir de les dades del Cens agrari de l'INE.