Skip to main content

Població segons lloc de naixement i relació amb l'activitat

Població segons el lloc de naixement i relació amb l'activitat. Total població Balenyà. 2001
Actius No actius
Total població Total actius ocupats busquen 1a.ocup. desocupats ocup.ant. Servei militar total no act. jubilats o pensionistes estu- diants feines de la llar incapac. perman. altra situació
Total 3.191 1.721 1.600 17 104 0 1.470 436 610 196 91 137
Catalunya 2.431 1.316 1.243 7 66 0 1.115 264 558 122 52 119
Barcelona 2.371 1.281 1.209 7 65 0 1.090 249 556 117 49 119
Girona 44 24 23 0 1 0 20 12 2 4 2 0
Lleida 9 6 6 0 0 0 3 1 0 1 1 0
Tarragona 7 5 5 0 0 0 2 2 0 0 0 0
Resta de l'Estat 598 314 287 1 26 0 284 171 22 45 36 10
Andalusia 337 178 166 1 11 0 159 102 10 23 19 5
Aragó 9 5 5 0 0 0 4 1 0 0 2 1
Astúries 4 3 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0
Balears 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 68 29 27 0 2 0 39 26 0 9 2 2
Catella i Lleó 30 12 10 0 2 0 18 9 5 3 1 0
Comunitat Valenciana 7 2 2 0 0 0 5 2 0 1 2 0
Extremadura 104 64 56 0 8 0 40 21 1 8 9 1
Galicia 13 8 8 0 0 0 5 3 0 0 1 1
Madrid 4 2 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0
Múrcia 10 3 2 0 1 0 7 6 0 1 0 0
Navarra 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
País Basc 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 3 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0
Estranger 162 91 70 9 12 0 71 1 30 29 3 8
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Balenyà

Selection by geographic level
Search by name