Skip to main content

Població segons lloc de naixement i relació amb l'activitat

Població segons el lloc de naixement i relació amb l'activitat. Total població Barcelona. 2001
Actius No actius
Total població Total actius ocupats busquen 1a.ocup. desocupats ocup.ant. Servei militar total no act. jubilats o pensionistes estu- diants feines de la llar incapac. perman. altra situació
Total 1.491.609 724.246 645.682 12.880 65.684 0 767.363 278.590 250.848 128.050 30.109 79.766
Catalunya 989.269 493.090 440.446 8.403 44.241 0 496.179 141.175 223.220 59.827 16.215 55.742
Barcelona 932.985 468.810 417.944 8.235 42.631 0 464.175 120.811 221.080 53.785 14.957 53.542
Girona 12.920 5.624 5.187 49 388 0 7.296 4.383 798 1.281 242 592
Lleida 24.568 10.756 10.033 53 670 0 13.812 9.030 587 2.685 594 916
Tarragona 18.796 7.900 7.282 66 552 0 10.896 6.951 755 2.076 422 692
Resta de l'Estat 381.893 154.542 139.182 1.425 13.935 0 227.351 130.876 8.844 59.340 13.022 15.269
Andalusia 109.822 43.397 38.582 419 4.396 0 66.425 37.112 1.683 18.479 4.706 4.445
Aragó 46.901 16.272 14.948 109 1.215 0 30.629 19.824 823 6.983 1.284 1.715
Astúries 5.125 2.395 2.133 28 234 0 2.730 1.486 226 638 139 241
Balears 3.763 1.739 1.567 31 141 0 2.024 971 454 345 93 161
Canàries 2.054 1.041 904 22 115 0 1.013 420 224 225 46 98
Cantàbria 3.477 1.368 1.229 15 124 0 2.109 1.294 132 460 76 147
Catella-la Manxa 29.688 11.044 10.008 83 953 0 18.644 10.875 320 5.233 1.070 1.146
Catella i Lleó 54.739 24.118 21.911 205 2.002 0 30.621 17.167 919 8.890 1.565 2.080
Comunitat Valenciana 22.461 8.307 7.514 81 712 0 14.154 8.828 903 2.885 645 893
Extremadura 20.757 9.354 8.335 92 927 0 11.403 5.701 279 3.760 825 838
Galicia 37.050 16.846 15.261 130 1.455 0 20.204 10.557 876 5.983 1.181 1.607
Madrid 14.257 6.841 6.131 89 621 0 7.416 3.976 1.064 1.433 337 606
Múrcia 13.411 3.511 3.163 26 322 0 9.900 6.827 212 1.775 562 524
Navarra 4.558 1.836 1.690 17 129 0 2.722 1.671 144 593 125 189
País Basc 6.676 3.548 3.202 47 299 0 3.128 1.680 406 645 119 278
La Rioja 3.500 1.286 1.165 13 108 0 2.214 1.428 83 470 101 132
Ceuta / Melilla 3.654 1.639 1.439 18 182 0 2.015 1.059 96 543 148 169
Estranger 120.447 76.614 66.054 3.052 7.508 0 43.833 6.539 18.784 8.883 872 8.755
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Barcelona

Options
Search by name