Skip to main content

Població segons lloc de naixement i relació amb l'activitat

Població segons el lloc de naixement i relació amb l'activitat. Total població Mediona. 2001
Actius No actius
Total població Total actius ocupats busquen 1a.ocup. desocupats ocup.ant. Servei militar total no act. jubilats o pensionistes estu- diants feines de la llar incapac. perman. altra situació
Total 1.490 735 665 9 61 0 755 303 214 119 39 80
Catalunya 1.228 606 552 4 50 0 622 256 200 71 30 65
Barcelona 1.192 586 534 4 48 0 606 245 199 68 29 65
Girona 4 1 0 0 1 0 3 2 0 1 0 0
Lleida 15 8 7 0 1 0 7 6 0 1 0 0
Tarragona 17 11 11 0 0 0 6 3 1 1 1 0
Resta de l'Estat 221 107 96 3 8 0 114 45 8 43 9 9
Andalusia 101 48 41 1 6 0 53 23 2 19 5 4
Aragó 23 13 13 0 0 0 10 4 2 3 0 1
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 6 5 5 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 10 5 5 0 0 0 5 4 0 1 0 0
Catella i Lleó 17 9 9 0 0 0 8 1 1 3 1 2
Comunitat Valenciana 15 6 5 0 1 0 9 5 1 3 0 0
Extremadura 16 7 7 0 0 0 9 2 0 4 2 1
Galicia 12 5 5 0 0 0 7 3 1 2 0 1
Madrid 6 2 1 1 0 0 4 1 1 2 0 0
Múrcia 8 3 1 1 1 0 5 2 0 2 1 0
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Ceuta / Melilla 3 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0
Estranger 41 22 17 2 3 0 19 2 6 5 0 6
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Mediona

Options
Search by name