Skip to main content

Població segons lloc de naixement i relació amb l'activitat

Població segons el lloc de naixement i relació amb l'activitat. Total població Bescanó. 2001
Actius No actius
Total població Total actius ocupats busquen 1a.ocup. desocupats ocup.ant. Servei militar total no act. jubilats o pensionistes estu- diants feines de la llar incapac. perman. altra situació
Total 3.309 1.770 1.657 27 86 0 1.539 598 586 149 68 138
Catalunya 2.945 1.531 1.435 25 71 0 1.414 547 567 116 53 131
Barcelona 198 129 123 1 5 0 69 34 17 12 4 2
Girona 2.727 1.386 1.296 24 66 0 1.341 513 549 102 48 129
Lleida 14 12 12 0 0 0 2 0 0 1 1 0
Tarragona 6 4 4 0 0 0 2 0 1 1 0 0
Resta de l'Estat 309 205 188 2 15 0 104 46 8 30 15 5
Andalusia 183 118 109 1 8 0 65 31 2 19 12 1
Aragó 7 6 6 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Astúries 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Balears 2 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
Canàries 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Catella-la Manxa 10 7 7 0 0 0 3 0 0 2 1 0
Catella i Lleó 36 24 21 0 3 0 12 7 0 3 1 1
Comunitat Valenciana 6 3 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0
Extremadura 19 14 13 1 0 0 5 2 0 2 0 1
Galicia 13 10 8 0 2 0 3 1 1 1 0 0
Madrid 17 14 13 0 1 0 3 0 1 1 1 0
Múrcia 4 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 5 2 2 0 0 0 3 1 1 0 0 1
La Rioja 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Ceuta / Melilla 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 55 34 34 0 0 0 21 5 11 3 0 2
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Bescanó

Options
Search by name