Skip to main content

Població segons lloc de naixement i relació amb l'activitat

Població segons el lloc de naixement i relació amb l'activitat. Total població Riells i Viabrea. 2001
Actius No actius
Total població Total actius ocupats busquen 1a.ocup. desocupats ocup.ant. Servei militar total no act. jubilats o pensionistes estu- diants feines de la llar incapac. perman. altra situació
Total 2.264 1.194 1.117 2 75 0 1.070 250 442 255 27 96
Catalunya 1.747 901 849 2 50 0 846 166 423 157 13 87
Barcelona 1.255 704 662 2 40 0 551 111 268 129 11 32
Girona 471 183 173 0 10 0 288 51 155 25 2 55
Lleida 15 9 9 0 0 0 6 3 0 3 0 0
Tarragona 6 5 5 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Resta de l'Estat 437 250 229 0 21 0 187 75 11 84 14 3
Andalusia 205 119 106 0 13 0 86 29 3 43 9 2
Aragó 21 14 12 0 2 0 7 2 2 3 0 0
Astúries 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Balears 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Canàries 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 6 5 5 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Catella-la Manxa 28 17 16 0 1 0 11 5 1 5 0 0
Catella i Lleó 30 16 16 0 0 0 14 5 2 5 2 0
Comunitat Valenciana 22 8 8 0 0 0 14 6 2 6 0 0
Extremadura 56 33 30 0 3 0 23 8 0 13 2 0
Galicia 25 18 17 0 1 0 7 6 0 1 0 0
Madrid 14 6 5 0 1 0 8 4 1 3 0 0
Múrcia 14 4 4 0 0 0 10 7 0 2 1 0
Navarra 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
País Basc 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Ceuta / Melilla 5 3 3 0 0 0 2 0 0 2 0 0
Estranger 80 43 39 0 4 0 37 9 8 14 0 6
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Riells i Viabrea

Options
Search by name