Skip to main content

Població segons lloc de naixement i relació amb l'activitat

Població segons el lloc de naixement i relació amb l'activitat. Total població Ivars d'Urgell. 2001
Actius No actius
Total població Total actius ocupats busquen 1a.ocup. desocupats ocup.ant. Servei militar total no act. jubilats o pensionistes estu- diants feines de la llar incapac. perman. altra situació
Total 1.711 739 696 7 36 0 972 411 262 204 53 42
Catalunya 1.479 631 597 4 30 0 848 369 227 168 47 37
Barcelona 74 38 33 2 3 0 36 17 10 4 5 0
Girona 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
Lleida 1.399 590 561 2 27 0 809 350 217 164 41 37
Tarragona 4 3 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Resta de l'Estat 126 48 45 0 3 0 78 41 5 26 6 0
Andalusia 47 20 17 0 3 0 27 13 1 10 3 0
Aragó 31 9 9 0 0 0 22 12 0 7 3 0
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 10 3 3 0 0 0 7 5 0 2 0 0
Catella-la Manxa 5 1 1 0 0 0 4 3 0 1 0 0
Catella i Lleó 9 4 4 0 0 0 5 0 2 3 0 0
Comunitat Valenciana 6 2 2 0 0 0 4 2 2 0 0 0
Extremadura 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Galicia 4 2 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0
Madrid 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Múrcia 6 2 2 0 0 0 4 4 0 0 0 0
Navarra 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
País Basc 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 106 60 54 3 3 0 46 1 30 10 0 5
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Ivars d'Urgell

Selection by geographic level
Search by name