Skip to main content

Població segons lloc de naixement i relació amb l'activitat

Població segons el lloc de naixement i relació amb l'activitat. Total població Bot. 2001
Actius No actius
Total població Total actius ocupats busquen 1a.ocup. desocupats ocup.ant. Servei militar total no act. jubilats o pensionistes estu- diants feines de la llar incapac. perman. altra situació
Total 804 318 291 8 19 0 486 262 99 72 19 34
Catalunya 756 296 277 6 13 0 460 247 99 65 18 31
Barcelona 34 11 9 2 0 0 23 10 4 4 3 2
Girona 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Lleida 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
Tarragona 719 285 268 4 13 0 434 235 94 61 15 29
Resta de l'Estat 33 8 8 0 0 0 25 15 0 6 1 3
Andalusia 7 2 2 0 0 0 5 1 0 2 1 1
Aragó 15 3 3 0 0 0 12 11 0 1 0 0
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Catella i Lleó 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Comunitat Valenciana 5 2 2 0 0 0 3 2 0 0 0 1
Extremadura 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Galicia 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0
Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Múrcia 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 15 14 6 2 6 0 1 0 0 1 0 0
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Bot

Options
Search by name