Skip to main content

Població segons lloc de naixement i relació amb l'activitat

Població segons el lloc de naixement i relació amb l'activitat. Total població Torredembarra. 2001
Actius No actius
Total població Total actius ocupats busquen 1a.ocup. desocupats ocup.ant. Servei militar total no act. jubilats o pensionistes estu- diants feines de la llar incapac. perman. altra situació
Total 11.152 5.442 4.911 60 471 0 5.710 1.635 2.237 1.124 199 515
Catalunya 7.134 3.428 3.105 31 292 0 3.706 824 1.912 500 105 365
Barcelona 2.502 1.426 1.258 21 147 0 1.076 261 463 213 56 83
Girona 50 19 17 0 2 0 31 12 10 8 0 1
Lleida 247 133 127 0 6 0 114 53 17 24 5 15
Tarragona 4.335 1.850 1.703 10 137 0 2.485 498 1.422 255 44 266
Resta de l'Estat 3.046 1.489 1.366 9 114 0 1.557 748 123 507 85 94
Andalusia 1.343 645 596 5 44 0 698 349 34 238 43 34
Aragó 253 128 114 1 13 0 125 52 15 44 7 7
Astúries 27 15 13 0 2 0 12 5 2 4 0 1
Balears 12 5 5 0 0 0 7 3 1 1 0 2
Canàries 15 7 6 0 1 0 8 2 3 2 1 0
Cantàbria 8 3 3 0 0 0 5 3 0 2 0 0
Catella-la Manxa 262 131 122 1 8 0 131 65 2 43 13 8
Catella i Lleó 267 142 129 2 11 0 125 61 16 36 5 7
Comunitat Valenciana 141 71 63 0 8 0 70 28 16 21 1 4
Extremadura 259 132 125 0 7 0 127 56 5 54 2 10
Galicia 114 57 50 0 7 0 57 29 8 14 2 4
Madrid 104 48 43 0 5 0 56 27 8 14 1 6
Múrcia 94 28 26 0 2 0 66 39 2 15 5 5
Navarra 30 17 15 0 2 0 13 7 3 3 0 0
País Basc 52 30 26 0 4 0 22 9 3 5 2 3
La Rioja 25 9 9 0 0 0 16 7 3 4 1 1
Ceuta / Melilla 40 21 21 0 0 0 19 6 2 7 2 2
Estranger 972 525 440 20 65 0 447 63 202 117 9 56
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Torredembarra

Options
Search by name