Skip to main content

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats Alt Empordà. 1991
Agricul. ramade- ria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manufac- tureres Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- racions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 3.647 442 747 2.380 3.124 5.037 9.137 2.095 2.450 5.964 35.023
Catalunya 3.058 334 507 1.651 2.276 2.449 6.244 1.403 1.859 3.980 23.761
Barcelona 139 30 57 173 238 209 642 149 247 553 2.437
Girona 2.887 294 439 1.454 2.006 2.205 5.508 1.234 1.585 3.337 20.949
Lleida 13 7 6 15 19 14 50 9 19 54 206
Tarragona 19 3 5 9 13 21 44 11 8 36 169
Resta de l'Estat 415 106 216 676 746 2.334 2.469 650 480 1.785 9.877
Andalusia 255 62 137 428 455 1.508 1.426 325 206 825 5.627
Aragó 11 3 1 23 14 35 93 28 35 82 325
Astúries 2 2 1 3 4 11 22 5 8 24 82
Balears 3 1 0 2 7 4 7 4 7 17 52
Canàries 2 0 1 1 1 1 9 4 1 9 29
Cantàbria 0 1 1 4 0 10 11 4 2 4 37
Catella-la Manxa 21 6 8 21 32 78 116 41 21 103 447
Catella i Lleó 23 6 8 41 52 95 217 76 48 189 755
Comunitat Valenciana 36 3 8 12 26 45 64 19 24 70 307
Extremadura 25 14 36 83 95 392 247 66 43 190 1.191
Galícia 15 1 5 21 20 79 93 23 21 78 356
Madrid 7 4 4 19 11 35 60 16 25 76 257
Múrcia 3 0 0 8 12 13 37 19 10 35 137
Navarra 0 0 0 2 2 1 6 5 1 14 31
País Basc 5 1 2 4 9 12 33 7 15 33 121
La Rioja 2 0 1 1 0 1 5 1 6 12 29
Ceuta / Melilla 5 2 3 3 6 14 23 7 7 24 94
Estranger 174 2 24 53 102 254 424 42 111 199 1.385
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Alt Empordà

Options
Search by name