Skip to main content

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats Mediona. 1991
Agricul. ramade- ria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manufac- tureres Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- racions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 73 0 3 28 142 32 50 7 10 33 378
Catalunya 65 0 3 28 127 28 41 7 7 27 333
Barcelona 63 0 3 28 126 28 38 7 6 26 325
Girona 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3
Lleida 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Tarragona 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
Resta de l'Estat 8 0 0 0 14 4 9 0 3 5 43
Andalusia 3 0 0 0 11 2 7 0 1 4 28
Aragó 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
Catella i Lleó 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
Comunitat Valenciana 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Extremadura 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Galícia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Múrcia 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Mediona

Options
Search by name