Skip to main content

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats Santa Maria de Palautordera. 1991
Agricul. ramade- ria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manufac- tureres Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- racions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 78 19 148 367 557 244 252 62 64 227 2.018
Catalunya 62 14 100 231 388 150 195 41 49 168 1.398
Barcelona 58 12 95 215 370 141 183 39 45 158 1.316
Girona 4 1 4 11 16 7 10 2 3 5 63
Lleida 0 0 1 3 1 0 1 0 1 2 9
Tarragona 0 1 0 2 1 2 1 0 0 3 10
Resta de l'Estat 9 5 47 132 165 88 51 21 13 58 589
Andalusia 7 4 37 87 116 59 32 17 3 29 391
Aragó 0 0 0 0 1 1 1 0 2 2 7
Astúries 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 5
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Canàries 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Cantàbria 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3
Catella-la Manxa 0 0 3 3 7 2 2 1 1 2 21
Catella i Lleó 0 1 0 5 4 7 4 0 4 10 35
Comunitat Valenciana 0 0 1 0 3 0 4 0 0 1 9
Extremadura 1 0 4 23 22 15 3 2 0 6 76
Galícia 1 0 1 1 4 1 2 0 1 0 11
Madrid 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 6
Múrcia 0 0 0 8 2 1 0 0 0 2 13
Navarra 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 4
País Basc 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 4
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Estranger 7 0 1 4 4 6 6 0 2 1 31
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Santa Maria de Palautordera

Options
Search by name