Skip to main content

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats Torrelles de Foix. 1991
Agricul. ramade- ria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manufac- tureres Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- racions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 59 3 6 55 123 80 60 17 15 64 482
Catalunya 51 2 5 35 89 42 43 12 13 43 335
Barcelona 49 2 5 31 81 38 40 10 12 43 311
Girona 0 0 0 0 4 0 1 0 1 0 6
Lleida 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3
Tarragona 2 0 0 3 3 4 1 2 0 0 15
Resta de l'Estat 8 1 1 18 33 35 15 5 2 19 137
Andalusia 5 0 1 11 19 21 11 3 0 10 81
Aragó 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 5
Astúries 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
Balears 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3
Catella i Lleó 0 1 0 2 1 1 0 1 1 2 9
Comunitat Valenciana 1 0 0 1 3 1 0 0 0 2 8
Extremadura 0 0 0 1 4 5 2 1 1 2 16
Galícia 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
Madrid 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 4
Múrcia 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
Estranger 0 0 0 2 1 3 2 0 0 2 10
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Torrelles de Foix

Options
Search by name