Skip to main content

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats Palma de Cervelló, la. 1991
Agricul. ramade- ria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manufac- tureres Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- racions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Catalunya .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Barcelona .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Girona .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Lleida .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tarragona .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Resta de l'Estat .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Andalusia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Aragó .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Astúries .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Balears .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Canàries .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Cantàbria .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Catella-la Manxa .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Catella i Lleó .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Comunitat Valenciana .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Extremadura .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Galícia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Madrid .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Múrcia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Navarra .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
País Basc .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
La Rioja .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ceuta / Melilla .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Estranger .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Palma de Cervelló, la

Options
Search by name