Skip to main content

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats Campllong. 1991
Agricul. ramade- ria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manufac- tureres Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- racions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 30 0 0 12 40 7 22 1 0 3 115
Catalunya 28 0 0 12 36 6 17 1 0 3 103
Barcelona 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 5
Girona 26 0 0 12 35 6 15 1 0 3 98
Lleida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarragona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resta de l'Estat 2 0 0 0 4 1 3 0 0 0 10
Andalusia 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 5
Aragó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3
Catella i Lleó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extremadura 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Galícia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Múrcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Campllong

Options
Search by name