Skip to main content

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats Quart. 1991
Agricul. ramade- ria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manufac- tureres Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- racions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 27 14 33 70 161 117 177 49 75 141 864
Catalunya 24 11 23 54 132 64 136 35 58 101 638
Barcelona 0 1 2 4 8 5 10 3 8 13 54
Girona 24 9 21 48 124 58 125 32 48 84 573
Lleida 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 5
Tarragona 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3 6
Resta de l'Estat 3 3 10 15 29 47 40 13 16 36 212
Andalusia 0 2 6 11 18 24 19 6 7 17 110
Aragó 0 0 0 0 0 2 6 1 1 2 12
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Catella-la Manxa 1 0 0 1 1 5 2 0 2 1 13
Catella i Lleó 1 0 1 1 3 3 3 0 2 3 17
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 5
Extremadura 0 1 0 2 5 11 3 1 2 5 30
Galícia 0 0 1 0 0 0 3 1 0 2 7
Madrid 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 4
Múrcia 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3
Navarra 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
País Basc 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 5
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3
Estranger 0 0 0 1 0 6 1 1 1 4 14
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Quart

Options
Search by name