Skip to main content

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats Aitona. 1991
Agricul. ramade- ria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manufac- tureres Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- racions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 400 28 5 11 54 42 90 31 20 63 744
Catalunya 356 27 5 8 46 34 80 23 16 40 635
Barcelona 11 2 0 0 1 1 7 2 0 1 25
Girona 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Lleida 343 24 5 8 44 32 73 21 16 32 598
Tarragona 1 1 0 0 1 1 0 0 0 6 10
Resta de l'Estat 40 1 0 2 8 7 10 8 4 22 102
Andalusia 6 0 0 0 2 2 2 1 2 5 20
Aragó 11 0 0 1 0 2 3 2 0 6 25
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Catella-la Manxa 7 0 0 0 1 0 0 1 2 1 12
Catella i Lleó 1 0 0 0 1 0 1 1 0 4 8
Comunitat Valenciana 7 0 0 0 1 0 1 2 0 1 12
Extremadura 4 1 0 1 0 3 1 0 0 1 11
Galícia 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
Madrid 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 4
Múrcia 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 5
Navarra 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 4 0 0 1 0 1 0 0 0 1 7
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Aitona

Options
Search by name