Skip to main content

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats Tornabous. 1991
Agricul. ramade- ria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manufac- tureres Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- racions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 147 0 8 12 50 16 29 7 5 34 308
Catalunya 137 0 8 10 44 15 27 6 5 33 285
Barcelona 5 0 1 1 0 0 3 0 1 2 13
Girona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lleida 132 0 7 9 44 15 24 6 4 31 272
Tarragona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resta de l'Estat 9 0 0 2 6 1 2 1 0 1 22
Andalusia 2 0 0 1 4 1 2 0 0 0 10
Aragó 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3
Catella i Lleó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extremadura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Galícia 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Madrid 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Múrcia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Tornabous

Options
Search by name