Skip to main content

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats Móra d'Ebre. 1991
Agricul. ramade- ria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manufac- tureres Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- racions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 107 181 44 72 200 161 303 67 106 327 1.568
Catalunya 93 102 37 48 161 113 249 48 89 243 1.183
Barcelona 0 19 2 5 13 5 15 5 7 29 100
Girona 0 2 1 1 2 1 1 0 0 0 8
Lleida 1 15 0 1 3 2 7 2 2 10 43
Tarragona 92 66 34 41 143 105 226 41 80 204 1.032
Resta de l'Estat 14 75 7 24 35 46 53 19 15 79 367
Andalusia 3 19 2 9 16 26 16 7 4 20 122
Aragó 5 17 2 6 6 4 11 8 4 24 87
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Canàries 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Cantàbria 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Catella-la Manxa 0 6 2 4 3 4 5 1 2 9 36
Catella i Lleó 1 9 1 1 1 3 6 2 0 7 31
Comunitat Valenciana 2 4 0 0 0 0 1 0 2 4 13
Extremadura 1 5 0 0 3 5 4 1 0 2 21
Galícia 0 4 0 2 4 1 6 0 0 3 20
Madrid 0 2 0 0 1 1 1 0 2 5 12
Múrcia 2 2 0 1 1 1 1 0 0 1 9
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
País Basc 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3
La Rioja 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3
Ceuta / Melilla 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Estranger 0 4 0 0 4 2 1 0 2 5 18
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Móra d'Ebre

Options
Search by name