Skip to main content

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats Riudecols. 1991
Agricul. ramade- ria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manufac- tureres Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- racions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 108 3 5 120 34 60 32 4 8 25 399
Catalunya 90 2 3 96 30 46 30 0 8 20 325
Barcelona 1 0 0 2 1 2 2 0 2 0 10
Girona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lleida 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 4
Tarragona 89 2 3 93 29 43 28 0 6 18 311
Resta de l'Estat 18 1 2 24 4 14 2 4 0 5 74
Andalusia 9 0 0 12 2 12 2 4 0 3 44
Aragó 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 5
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 2 0 2 5 2 1 0 0 0 0 12
Catella i Lleó 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extremadura 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3
Galícia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Múrcia 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Riudecols

Options
Search by name