Skip to main content

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats Tivissa. 1991
Agricul. ramade- ria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manufac- tureres Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- racions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 262 5 8 16 141 59 46 12 10 66 625
Catalunya 243 3 7 14 136 51 40 12 9 55 570
Barcelona 7 0 1 1 7 0 3 0 1 4 24
Girona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lleida 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3
Tarragona 235 3 6 13 128 51 37 12 8 50 543
Resta de l'Estat 18 2 1 2 5 8 6 0 1 10 53
Andalusia 3 0 0 1 0 4 1 0 0 3 12
Aragó 5 0 1 1 2 1 1 0 0 2 13
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3
Catella i Lleó 4 2 0 0 2 2 0 0 0 1 11
Comunitat Valenciana 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Extremadura 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
Galícia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
Múrcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navarra 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
País Basc 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Estranger 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Tivissa

Options
Search by name