Skip to main content

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats Vila-seca. 1991
Agricul. ramade- ria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manufac- tureres Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- racions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 165 60 441 332 195 779 894 219 189 703 3.977
Catalunya 131 22 122 119 107 254 427 66 109 320 1.677
Barcelona 3 5 20 11 11 17 44 12 13 25 161
Girona 0 0 1 1 1 1 4 2 2 8 20
Lleida 2 3 7 3 6 8 15 5 5 11 65
Tarragona 126 14 94 104 89 228 364 47 89 276 1.431
Resta de l'Estat 34 38 313 209 85 515 451 149 76 366 2.236
Andalusia 22 17 123 106 51 381 280 98 37 224 1.339
Aragó 2 3 80 27 8 29 51 13 14 56 283
Astúries 0 3 12 7 1 1 6 1 1 2 34
Balears 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 4
Canàries 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
Cantàbria 0 0 4 2 0 0 3 0 1 0 10
Catella-la Manxa 3 3 24 25 4 25 23 9 4 20 140
Catella i Lleó 3 4 31 13 8 7 21 10 4 13 114
Comunitat Valenciana 2 0 4 1 3 6 9 2 4 9 40
Extremadura 1 3 15 7 3 34 19 9 5 20 116
Galícia 0 1 2 5 0 8 9 2 0 3 30
Madrid 0 1 5 5 3 10 9 2 4 10 49
Múrcia 0 2 6 7 0 6 9 2 0 3 35
Navarra 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 4
País Basc 0 0 1 4 2 4 6 0 1 2 20
La Rioja 0 0 2 0 1 1 1 0 0 2 7
Ceuta / Melilla 1 0 2 0 0 3 2 1 0 0 9
Estranger 0 0 6 4 3 10 16 4 4 17 64
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Vila-seca

Options
Search by name