Skip to main content

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels desocupats

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels desocupats Sabadell. 1991
Agricul., rama- deria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manu- factur. Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- cions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 64 36 372 1.612 5.348 1.216 1.856 299 369 1.587 12.759
Catalunya 32 23 208 882 2.815 584 1.225 188 280 980 7.217
Barcelona 28 20 197 827 2.664 550 1.157 182 270 922 6.817
Girona 2 3 2 14 39 14 26 1 3 19 123
Lleida 2 0 9 27 76 15 25 3 7 25 189
Tarragona 0 0 0 14 36 5 17 2 0 14 88
Resta de l'Estat 31 13 160 712 2.493 620 602 103 83 588 5.405
Andalusia 12 7 103 431 1.511 433 371 53 40 373 3.334
Aragó 7 1 3 37 90 18 36 6 3 20 221
Astúries 0 0 1 4 7 0 9 0 1 0 22
Balears 0 0 0 0 6 2 2 0 0 0 10
Canàries 0 0 0 0 2 0 3 0 1 1 7
Cantàbria 0 0 0 2 4 2 2 0 0 1 11
Catella-la Manxa 2 2 6 47 152 22 28 14 9 29 311
Catella i Lleó 0 0 6 28 121 17 21 8 9 46 256
Comunitat Valenciana 1 1 6 20 50 13 13 1 4 12 121
Extremadura 4 0 19 58 229 67 46 10 7 45 485
Galícia 2 0 3 14 41 8 16 0 1 15 100
Madrid 0 0 1 3 15 4 6 2 1 7 39
Múrcia 2 2 9 57 241 25 38 4 5 27 410
Navarra 1 0 1 0 3 3 1 3 0 3 15
País Basc 0 0 0 4 8 1 3 1 2 4 23
La Rioja 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 5
Ceuta / Melilla 0 0 2 5 12 4 7 1 0 4 35
Estranger 1 0 4 18 40 12 29 8 6 19 137
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Sabadell

Options
Search by name