Skip to main content

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels desocupats

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels desocupats Sant Vicenç de Castellet. 1991
Agricul., rama- deria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manu- factur. Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- cions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 3 2 24 29 282 49 50 16 8 26 489
Catalunya 0 2 16 23 164 30 38 8 7 20 308
Barcelona 0 2 15 21 160 30 38 7 7 20 300
Girona 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 4
Lleida 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
Tarragona 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Resta de l'Estat 3 0 8 6 117 18 11 8 1 5 177
Andalusia 1 0 3 1 85 11 8 7 0 5 121
Aragó 0 0 1 0 7 1 0 0 0 0 9
Astúries 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Catella-la Manxa 2 0 0 3 5 0 1 0 0 0 11
Catella i Lleó 0 0 1 0 6 0 0 0 1 0 8
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3
Extremadura 0 0 2 1 2 2 0 0 0 0 7
Galícia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 5
Múrcia 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 5
Estranger 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 4
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Sant Vicenç de Castellet

Options
Search by name