Skip to main content

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels desocupats

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels desocupats Aitona. 1991
Agricul., rama- deria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manu- factur. Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- cions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 12 3 0 2 42 2 9 1 1 1 73
Catalunya 7 2 0 1 36 1 7 1 1 1 57
Barcelona 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
Girona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lleida 5 2 0 1 32 1 7 1 1 1 51
Tarragona 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
Resta de l'Estat 2 1 0 1 6 1 2 0 0 0 13
Andalusia 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 6
Aragó 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 4
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella i Lleó 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extremadura 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Galícia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Múrcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Aitona

Options
Search by name