Skip to main content

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels desocupats

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels desocupats Arboç, l'. 1991
Agricul., rama- deria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manu- factur. Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- cions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 2 0 35 7 123 7 21 5 3 24 227
Catalunya 0 0 7 3 45 1 10 3 1 14 84
Barcelona 0 0 4 1 18 0 4 2 0 6 35
Girona 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3
Lleida 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Tarragona 0 0 3 2 26 1 4 1 1 7 45
Resta de l'Estat 2 0 28 4 78 6 10 2 2 9 141
Andalusia 1 0 13 2 47 4 5 2 0 3 77
Aragó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Astúries 1 0 5 1 7 0 2 0 0 4 20
Balears 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9
Catella i Lleó 0 0 5 0 5 1 1 0 1 0 13
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 4
Extremadura 0 0 3 0 1 1 0 0 1 0 6
Galícia 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Múrcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3
La Rioja 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Ceuta / Melilla 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3
Estranger 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Arboç, l'

Options
Search by name