Skip to main content

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels desocupats

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels desocupats Morell, el. 1991
Agricul., rama- deria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manu- factur. Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- cions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 3 0 4 1 7 9 10 3 2 6 45
Catalunya 2 0 3 1 5 7 5 3 2 5 33
Barcelona 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
Girona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lleida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarragona 2 0 3 1 4 7 4 3 2 5 31
Resta de l'Estat 1 0 1 0 2 2 5 0 0 1 12
Andalusia 0 0 1 0 1 2 2 0 0 0 6
Aragó 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
Catella i Lleó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extremadura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Galícia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Múrcia 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Morell, el

Options
Search by name