Skip to main content

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels desocupats

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels desocupats Vila-seca. 1991
Agricul., rama- deria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manu- factur. Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- cions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 20 4 18 35 57 140 355 20 25 95 769
Catalunya 7 2 8 8 21 39 132 8 16 43 284
Barcelona 0 0 0 2 4 4 16 1 2 3 32
Girona 0 0 0 0 0 2 4 0 1 1 8
Lleida 0 1 0 0 1 0 4 1 0 3 10
Tarragona 7 1 8 6 16 33 108 6 13 36 234
Resta de l'Estat 13 2 9 25 32 101 214 11 8 50 465
Andalusia 11 2 5 10 19 70 128 8 4 28 285
Aragó 0 0 0 3 3 4 11 1 0 6 28
Astúries 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3
Balears 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Canàries 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 4
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Catella-la Manxa 1 0 2 4 4 5 12 1 1 3 33
Catella i Lleó 0 0 1 1 1 4 18 0 0 2 27
Comunitat Valenciana 0 0 1 1 1 1 6 0 1 1 12
Extremadura 0 0 0 1 2 8 19 1 0 2 33
Galícia 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 5
Madrid 0 0 0 1 1 1 5 0 1 3 12
Múrcia 1 0 0 1 0 3 2 0 0 1 8
Navarra 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
País Basc 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 6
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 6
Estranger 0 0 1 2 4 0 9 1 1 2 20
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Vila-seca

Options
Search by name