Skip to main content

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats Canovelles. 1991
Profession. tècnics Personal directiu Serveis administr. Comerc. i vened. Hostal i al. serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. profession. forces armades Total
Total 272 71 440 535 493 71 3.325 8 5.215
Catalunya 179 44 287 305 145 44 1.151 1 2.156
Barcelona 156 42 266 276 129 41 1.041 1 1.952
Girona 10 1 16 19 12 3 76 0 137
Lleida 9 1 1 7 4 0 23 0 45
Tarragona 4 0 4 3 0 0 11 0 22
Resta de l'Estat 88 27 149 223 322 24 2.120 7 2.960
Andalusia 41 14 71 128 188 15 1.159 6 1.622
Aragó 7 1 7 7 5 0 30 0 57
Astúries 3 0 0 0 0 0 8 0 11
Balears 1 0 1 1 1 0 2 0 6
Canàries 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Cantàbria 0 0 1 1 0 0 0 0 2
Catella-la Manxa 4 1 7 5 14 1 45 0 77
Catella i Lleó 8 3 9 11 8 1 69 0 109
Comunitat Valenciana 3 1 1 2 1 0 14 0 22
Extremadura 15 4 40 47 88 7 700 0 901
Galícia 3 0 3 9 8 0 42 0 65
Madrid 1 1 3 0 0 0 7 0 12
Múrcia 1 0 3 7 7 0 19 1 38
Navarra 0 0 1 2 0 0 4 0 7
País Basc 1 1 2 1 1 0 9 0 15
La Rioja 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Ceuta / Melilla 0 0 0 2 1 0 11 0 14
Estranger 5 0 4 7 26 3 54 0 99
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Canovelles

Options
Search by name