Skip to main content

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats Santa Coloma de Gramenet. 1991
Profession. tècnics Personal directiu Serveis administr. Comerc. i vened. Hostal i al. serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. profession. forces armades Total
Total 2.674 303 5.127 5.518 6.046 192 26.152 29 46.041
Catalunya 1.588 141 3.273 3.073 2.221 67 9.494 12 19.869
Barcelona 1.504 136 3.178 2.962 2.123 63 9.212 12 19.190
Girona 25 1 37 52 47 1 105 0 268
Lleida 41 2 37 46 39 2 106 0 273
Tarragona 18 2 21 13 12 1 71 0 138
Resta de l'Estat 1.038 159 1.785 2.386 3.760 120 16.394 17 25.659
Andalusia 489 88 910 1.318 2.169 71 9.348 7 14.400
Aragó 58 5 74 122 109 3 440 0 811
Astúries 6 0 12 8 21 0 53 0 100
Balears 1 2 3 10 3 0 21 0 40
Canàries 0 0 3 0 6 0 9 1 19
Cantàbria 5 0 2 3 5 1 15 0 31
Castella la Manxa 79 17 174 195 297 9 1.611 1 2.383
Castella Lleó 139 9 153 173 261 7 1.027 0 1.769
Comunitat Valenciana 30 8 50 60 61 1 210 1 421
Extremadura 102 16 206 280 429 12 2.341 2 3.388
Galícia 47 6 85 95 207 2 617 2 1.061
Madrid 11 1 25 18 40 1 132 0 228
Múrcia 30 7 49 65 82 4 345 1 583
Navarra 5 0 2 5 5 1 22 0 40
Pais Basc 9 0 8 8 7 0 24 0 56
La Rioja 6 0 4 6 3 0 28 0 47
Ceuta / Melilla 21 0 25 20 55 8 151 2 282
Estranger 48 3 69 59 65 5 264 0 513
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Santa Coloma de Gramenet

Options
Search by name