Skip to main content

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats Castelldans. 1991
Profession. tècnics Personal directiu Serveis administr. Comerc. i vened. Hostal i al. serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. profession. forces armades Total
Total 23 3 20 21 13 227 72 0 379
Catalunya 22 2 19 21 13 208 61 0 346
Barcelona 0 0 0 0 1 7 5 0 13
Girona 0 1 0 0 1 0 1 0 3
Lleida 22 1 19 20 11 200 54 0 327
Tarragona 0 0 0 1 0 1 1 0 3
Resta de l'Estat 1 1 1 0 0 19 10 0 32
Andalusia 1 0 0 0 0 8 4 0 13
Aragó 0 0 0 0 0 10 1 0 11
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella i Lleó 0 1 0 0 0 0 2 0 3
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extremadura 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Galícia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Múrcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navarra 0 0 0 0 0 1 0 0 1
País Basc 0 0 0 0 0 0 1 0 1
La Rioja 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Castelldans

Options
Search by name