Skip to main content

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats Montellà i Martinet. 1991
Profession. tècnics Personal directiu Serveis administr. Comerc. i vened. Hostal i al. serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. profession. forces armades Total
Total 25 2 13 26 57 31 68 1 223
Catalunya 20 2 13 23 30 28 59 0 175
Barcelona 5 2 1 3 3 1 6 0 21
Girona 0 0 0 2 3 0 4 0 9
Lleida 15 0 12 18 22 27 49 0 143
Tarragona 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Resta de l'Estat 4 0 0 1 21 3 9 1 39
Andalusia 1 0 0 0 8 3 4 0 16
Aragó 2 0 0 0 3 0 0 0 5
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Catella i Lleó 1 0 0 1 0 0 0 1 3
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extremadura 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Galícia 0 0 0 0 6 0 1 0 7
Madrid 0 0 0 0 1 0 1 0 2
Múrcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navarra 0 0 0 0 1 0 0 0 1
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 1 0 0 2 6 0 0 0 9
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Montellà i Martinet

Options
Search by name