Skip to main content

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats Prats i Sansor. 1991
Profession. tècnics Personal directiu Serveis administr. Comerc. i vened. Hostal i al. serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. profession. forces armades Total
Total 11 2 4 8 9 10 12 0 56
Catalunya 10 1 4 4 7 9 9 0 44
Barcelona 5 0 1 1 0 1 2 0 10
Girona 3 1 1 1 2 1 2 0 11
Lleida 2 0 2 2 5 7 5 0 23
Tarragona 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resta de l'Estat 1 1 0 4 2 1 3 0 12
Andalusia 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Aragó 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Catella-la Manxa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella i Lleó 1 0 0 4 0 1 1 0 7
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extremadura 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Galícia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Múrcia 0 0 0 0 1 0 1 0 2
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Prats i Sansor

Options
Search by name