Skip to main content

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats Vila-seca. 1991
Profession. tècnics Personal directiu Serveis administr. Comerc. i vened. Hostal i al. serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. profession. forces armades Total
Total 297 50 391 460 687 176 1.906 10 3.977
Catalunya 143 26 243 264 210 138 651 2 1.677
Barcelona 13 2 29 26 21 3 67 0 161
Girona 0 0 3 3 8 1 5 0 20
Lleida 8 4 6 13 6 2 26 0 65
Tarragona 122 20 205 222 175 132 553 2 1.431
Resta de l'Estat 144 23 140 192 456 38 1.235 8 2.236
Andalusia 48 12 57 107 314 28 768 5 1.339
Aragó 44 3 36 28 37 3 132 0 283
Astúries 1 1 3 3 4 0 22 0 34
Balears 2 0 0 1 1 0 0 0 4
Canàries 0 0 0 1 0 0 1 0 2
Cantàbria 0 0 3 1 2 0 4 0 10
Catella-la Manxa 15 1 9 12 22 3 78 0 140
Catella i Lleó 13 2 9 10 18 2 60 0 114
Comunitat Valenciana 5 2 0 3 14 2 12 2 40
Extremadura 3 1 7 10 23 0 71 1 116
Galícia 2 0 3 1 6 0 18 0 30
Madrid 6 1 10 2 6 0 24 0 49
Múrcia 2 0 0 6 7 0 20 0 35
Navarra 1 0 0 0 0 0 3 0 4
País Basc 1 0 0 5 2 0 12 0 20
La Rioja 1 0 1 2 0 0 3 0 7
Ceuta / Melilla 0 0 2 0 0 0 7 0 9
Estranger 10 1 8 4 21 0 20 0 64
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Vila-seca

Options
Search by name