Skip to main content

Població segons lloc de naixement i professió dels desocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels desocupats Alta Ribagorça. 1991
Profession. tècnics Person. directiu Serveis administ. Comerc. i vened. Hostal. i al.serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. Profession. forces armades Total
Total 6 0 12 2 18 1 30 0 69
Catalunya 5 0 10 1 16 1 19 0 52
Barcelona 0 0 0 0 1 0 1 0 2
Girona 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lleida 4 0 10 1 15 1 18 0 49
Tarragona 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Resta de l'Estat 1 0 2 1 2 0 11 0 17
Andalusia 0 0 0 0 1 0 8 0 9
Aragó 0 0 1 1 0 0 3 0 5
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantabria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella i Lleó 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extremadura 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Galícia 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Múrcia 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 1 0 0 0 1
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Alta Ribagorça

Options
Search by name