Skip to main content

Població segons lloc de naixement i professió dels desocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels desocupats Balenyà. 1991
Profession. tècnics Person. directiu Serveis administ. Comerc. i vened. Hostal. i al.serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. Profession. forces armades Total
Total 4 1 6 15 10 2 91 0 129
Catalunya 3 1 6 9 6 2 52 0 79
Barcelona 3 1 6 9 6 2 50 0 77
Girona 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Lleida 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Tarragona 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resta de l'Estat 1 0 0 5 4 0 39 0 49
Andalusia 1 0 0 5 3 0 22 0 31
Aragó 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantabria 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Catella-la Manxa 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Catella i Lleó 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extremadura 0 0 0 0 0 0 7 0 7
Galícia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Múrcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navarra 0 0 0 0 1 0 0 0 1
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Balenyà

Options
Search by name