Skip to main content

Població segons lloc de naixement i professió dels desocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels desocupats Begur. 1991
Profession. tècnics Person. directiu Serveis administ. Comerc. i vened. Hostal. i al.serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. Profession. forces armades Total
Total 7 1 15 23 40 6 38 0 130
Catalunya 6 0 13 17 20 4 17 0 77
Barcelona 0 0 7 2 2 0 4 0 15
Girona 6 0 6 15 18 4 12 0 61
Lleida 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarragona 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Resta de l'Estat 1 0 2 5 20 2 18 0 48
Andalusia 0 0 2 3 13 1 15 0 34
Aragó 1 0 0 0 1 0 0 0 2
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantabria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Catella i Lleó 0 0 0 2 2 0 0 0 4
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extremadura 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Galícia 0 0 0 0 2 1 1 0 4
Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Múrcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 0 1 0 1 0 0 3 0 5
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Begur

Options
Search by name