Skip to main content

Població segons lloc de naixement i professió dels desocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels desocupats Quart. 1991
Profession. tècnics Person. directiu Serveis administ. Comerc. i vened. Hostal. i al.serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. Profession. forces armades Total
Total 3 1 5 6 3 1 19 0 38
Catalunya 3 0 3 6 2 1 12 0 27
Barcelona 2 0 1 1 0 0 3 0 7
Girona 1 0 2 4 2 1 9 0 19
Lleida 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Tarragona 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resta de l'Estat 0 1 2 0 1 0 7 0 11
Andalusia 0 0 0 0 1 0 4 0 5
Aragó 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantabria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Catella i Lleó 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Extremadura 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Galícia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Múrcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 1 0 1
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Quart

Options
Search by name