Skip to main content

Població segons lloc de naixement i professió dels desocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels desocupats Arboç, l'. 1991
Profession. tècnics Person. directiu Serveis administ. Comerc. i vened. Hostal. i al.serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. Profession. forces armades Total
Total 5 0 16 12 20 1 173 0 227
Catalunya 5 0 9 6 8 0 56 0 84
Barcelona 2 0 5 2 2 0 24 0 35
Girona 0 0 0 1 1 0 1 0 3
Lleida 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Tarragona 3 0 4 3 4 0 31 0 45
Resta de l'Estat 0 0 6 5 12 1 117 0 141
Andalusia 0 0 3 3 5 1 65 0 77
Aragó 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Astúries 0 0 2 0 3 0 15 0 20
Balears 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantabria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 0 0 0 0 9 0 9
Catella i Lleó 0 0 1 0 1 0 11 0 13
Comunitat Valenciana 0 0 0 1 1 0 2 0 4
Extremadura 0 0 0 1 0 0 5 0 6
Galícia 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Múrcia 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 3 0 3
La Rioja 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Estranger 0 0 1 1 0 0 0 0 2
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Arboç, l'

Options
Search by name