Skip to main content

Població segons lloc de naixement i professió dels desocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels desocupats Cambrils. 1991
Profession. tècnics Person. directiu Serveis administ. Comerc. i vened. Hostal. i al.serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. Profession. forces armades Total
Total 49 5 100 150 269 32 223 0 828
Catalunya 18 2 54 108 109 16 92 0 399
Barcelona 5 0 11 19 24 0 14 0 73
Girona 0 1 4 2 2 0 5 0 14
Lleida 2 0 2 2 4 1 4 0 15
Tarragona 11 1 37 85 79 15 69 0 297
Resta de l'Estat 25 3 37 40 148 16 121 0 390
Andalusia 2 2 14 19 91 12 64 0 204
Aragó 5 0 6 4 10 0 11 0 36
Astúries 3 0 1 2 5 0 2 0 13
Balears 2 0 0 0 2 0 0 0 4
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantabria 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Catella-la Manxa 1 0 1 1 8 2 4 0 17
Catella i Lleó 4 0 5 4 8 0 5 0 26
Comunitat Valenciana 0 0 3 2 2 0 2 0 9
Extremadura 1 0 2 4 12 1 21 0 41
Galícia 2 0 1 1 0 0 2 0 6
Madrid 0 0 1 0 2 0 1 0 4
Múrcia 0 0 1 2 2 1 4 0 10
Navarra 1 0 0 0 2 0 0 0 3
País Basc 3 0 2 1 2 0 2 0 10
La Rioja 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Ceuta / Melilla 1 1 0 0 1 0 0 0 3
Estranger 6 0 9 2 12 0 10 0 39
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Cambrils

Options
Search by name