Skip to main content

Població segons lloc de naixement i professió dels desocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels desocupats Vila-seca. 1991
Profession. tècnics Person. directiu Serveis administ. Comerc. i vened. Hostal. i al.serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. Profession. forces armades Total
Total 20 1 61 136 262 26 263 0 769
Catalunya 11 0 41 73 73 9 77 0 284
Barcelona 1 0 5 8 8 1 9 0 32
Girona 0 0 1 3 2 0 2 0 8
Lleida 1 0 1 0 3 0 5 0 10
Tarragona 9 0 34 62 60 8 61 0 234
Resta de l'Estat 7 1 20 60 183 17 177 0 465
Andalusia 2 0 6 33 119 13 112 0 285
Aragó 2 0 0 3 13 0 10 0 28
Astúries 0 0 1 0 1 0 1 0 3
Balears 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Canàries 0 0 0 2 2 0 0 0 4
Cantabria 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Catella-la Manxa 0 0 3 4 9 1 16 0 33
Catella i Lleó 1 1 1 5 12 0 7 0 27
Comunitat Valenciana 1 0 2 1 5 0 3 0 12
Extremadura 0 0 4 6 11 0 12 0 33
Galícia 0 0 0 0 4 0 1 0 5
Madrid 0 0 1 2 1 2 6 0 12
Múrcia 0 0 1 1 1 1 4 0 8
Navarra 0 0 0 1 0 0 0 0 1
País Basc 1 0 1 1 1 0 2 0 6
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 1 2 0 3 0 6
Estranger 2 0 0 3 6 0 9 0 20
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Vila-seca

Options
Search by name