Skip to main content

Població segons relació amb l'activitat, sexe i edat

Població per relació amb l'activitat, sexe i edat Alta Ribagorça. 2001
De 0 a 4 anys De 5 a 9 anys De 10 a 14 anys De 15 a 19 anys De 20 a 24 anys De 25 a 29 anys De 30 a 34 anys De 35 a 39 anys De 40 a 44 anys De 45 a 49 anys De 50 a 54 anys De 55 a 59 anys De 60 a 64 anys De 65 anys i més Total
Total població
homes 61 78 75 77 101 160 169 146 154 150 85 97 60 357 1.770
dones 69 59 73 95 112 131 138 148 134 92 95 74 89 390 1.699
total 130 137 148 172 213 291 307 294 288 242 180 171 149 747 3.469
Població de 16 anys i més
homes 0 0 0 65 101 160 169 146 154 150 85 97 60 357 1.544
dones 0 0 0 78 112 131 138 148 134 92 95 74 89 390 1.481
total 0 0 0 143 213 291 307 294 288 242 180 171 149 747 3.025
Actius
ocupats
homes 0 0 0 27 56 131 151 138 136 135 71 59 24 15 943
dones 0 0 0 15 59 100 99 91 82 51 48 22 18 7 592
total 0 0 0 42 115 231 250 229 218 186 119 81 42 22 1.535
busquen 1a ocupació
homes 0 0 0 0 5 3 0 2 1 0 0 0 0 0 11
dones 0 0 0 1 2 3 1 3 1 0 1 1 0 0 13
total 0 0 0 1 7 6 1 5 2 0 1 1 0 0 24
desocupats ocup.anterior
homes 0 0 0 1 8 15 5 3 4 8 3 2 1 0 50
dones 0 0 0 1 5 7 9 5 6 3 6 1 1 0 44
total 0 0 0 2 13 22 14 8 10 11 9 3 2 0 94
total actius
homes 0 0 0 28 69 149 156 143 141 143 74 61 25 15 1.004
dones 0 0 0 17 66 110 109 99 89 54 55 24 19 7 649
total 0 0 0 45 135 259 265 242 230 197 129 85 44 22 1.653
Servei militar
homes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No actius
jubilats o pensionistes
homes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 24 27 324 381
dones 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 6 22 262 297
total 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 7 30 49 586 678
incapacitats permanents
homes 0 0 0 0 0 1 3 0 9 3 5 9 5 12 47
dones 0 0 0 0 0 1 4 2 2 2 0 2 5 7 25
total 0 0 0 0 0 2 7 2 11 5 5 11 10 19 72
escolars i estudiants
homes 46 77 75 44 31 7 3 0 1 0 0 0 0 0 284
dones 44 59 72 74 41 8 2 1 1 0 1 0 0 0 303
total 90 136 147 118 72 15 5 1 2 0 1 0 0 0 587
feines de la llar
homes 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 5
dones 0 0 0 2 4 10 17 40 39 28 35 40 38 101 354
total 0 0 0 2 4 10 18 40 40 28 35 40 38 104 359
altres situacions
homes 15 1 0 5 1 3 6 3 2 3 1 3 3 3 49
dones 25 0 1 2 1 2 6 5 2 5 2 2 5 13 71
total 40 1 1 7 2 5 12 8 4 8 3 5 8 16 120
total no actius
homes 61 78 75 49 32 11 13 3 13 7 11 36 35 342 766
dones 69 59 73 78 46 21 29 49 45 38 40 50 70 383 1.050
total 130 137 148 127 78 32 42 52 58 45 51 86 105 725 1.816
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Alta Ribagorça

Options
Search by name