Skip to main content

Població segons relació amb l'activitat, sexe i edat

Població per relació amb l'activitat, sexe i edat Guardiola de Berguedà. 2001
De 0 a 4 anys De 5 a 9 anys De 10 a 14 anys De 15 a 19 anys De 20 a 24 anys De 25 a 29 anys De 30 a 34 anys De 35 a 39 anys De 40 a 44 anys De 45 a 49 anys De 50 a 54 anys De 55 a 59 anys De 60 a 64 anys De 65 anys i més Total
Total població
homes 21 18 23 17 30 31 25 43 40 30 32 25 22 123 480
dones 13 21 23 26 22 31 20 30 40 27 25 22 18 142 460
total 34 39 46 43 52 62 45 73 80 57 57 47 40 265 940
Població de 16 anys i més
homes 0 0 0 14 30 31 25 43 40 30 32 25 22 123 415
dones 0 0 0 21 22 31 20 30 40 27 25 22 18 142 398
total 0 0 0 35 52 62 45 73 80 57 57 47 40 265 813
Actius
ocupats
homes 0 0 0 6 19 25 21 37 32 26 18 11 5 0 200
dones 0 0 0 7 11 15 13 21 25 17 12 7 3 1 132
total 0 0 0 13 30 40 34 58 57 43 30 18 8 1 332
busquen 1a ocupació
homes 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 6
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 6
desocupats ocup.anterior
homes 0 0 0 0 2 3 3 0 2 1 3 2 1 0 17
dones 0 0 0 0 1 3 1 4 0 1 2 2 1 0 15
total 0 0 0 0 3 6 4 4 2 2 5 4 2 0 32
total actius
homes 0 0 0 7 22 29 24 38 35 27 22 13 6 0 223
dones 0 0 0 7 12 18 14 25 25 18 14 9 4 1 147
total 0 0 0 14 34 47 38 63 60 45 36 22 10 1 370
Servei militar
homes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No actius
jubilats o pensionistes
homes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 13 117 142
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 7 104 116
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 10 20 221 258
incapacitats permanents
homes 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 3 6 1 6 23
dones 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 0 14 20
total 0 0 0 0 0 0 1 3 4 1 5 8 1 20 43
escolars i estudiants
homes 16 18 23 9 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 74
dones 8 21 23 19 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 84
total 24 39 46 28 12 8 0 1 0 0 0 0 0 0 158
feines de la llar
homes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dones 0 0 0 0 4 6 4 5 14 7 8 7 7 22 84
total 0 0 0 0 4 6 4 5 14 7 8 7 7 22 84
altres situacions
homes 5 0 0 1 2 1 1 1 2 0 3 0 2 0 18
dones 5 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 9
total 10 0 0 1 2 1 2 1 2 2 3 0 2 1 27
total no actius
homes 21 18 23 10 8 2 1 5 5 3 10 12 16 123 257
dones 13 21 23 19 10 13 6 5 15 9 11 13 14 141 313
total 34 39 46 29 18 15 7 10 20 12 21 25 30 264 570
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Guardiola de Berguedà

Selection by geographic level
Search by name