Skip to main content

Població segons relació amb l'activitat, sexe i edat

Població per relació amb l'activitat, sexe i edat Tornabous. 2001
De 0 a 4 anys De 5 a 9 anys De 10 a 14 anys De 15 a 19 anys De 20 a 24 anys De 25 a 29 anys De 30 a 34 anys De 35 a 39 anys De 40 a 44 anys De 45 a 49 anys De 50 a 54 anys De 55 a 59 anys De 60 a 64 anys De 65 anys i més Total
Total població
homes 12 13 16 26 18 39 29 32 20 16 26 24 15 120 406
dones 16 10 12 19 18 24 26 28 21 23 19 21 26 127 390
total 28 23 28 45 36 63 55 60 41 39 45 45 41 247 796
Població de 16 anys i més
homes 0 0 0 22 18 39 29 32 20 16 26 24 15 120 361
dones 0 0 0 15 18 24 26 28 21 23 19 21 26 127 348
total 0 0 0 37 36 63 55 60 41 39 45 45 41 247 709
Actius
ocupats
homes 0 0 0 5 12 37 25 31 19 15 25 23 13 3 208
dones 0 0 0 1 7 16 19 23 12 11 8 8 8 3 116
total 0 0 0 6 19 53 44 54 31 26 33 31 21 6 324
busquen 1a ocupació
homes 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
desocupats ocup.anterior
homes 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
dones 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3
total 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 1 0 7
total actius
homes 0 0 0 6 15 38 26 31 19 15 25 23 13 3 214
dones 0 0 0 1 8 16 20 23 12 11 8 8 9 3 119
total 0 0 0 7 23 54 46 54 31 26 33 31 22 6 333
Servei militar
homes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No actius
jubilats o pensionistes
homes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 115 117
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 105 114
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 6 220 231
incapacitats permanents
homes 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 2 7
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 1 8
total 0 0 0 0 0 0 3 0 2 2 1 2 2 3 15
escolars i estudiants
homes 3 13 16 18 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 54
dones 6 10 12 16 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
total 9 23 28 34 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 107
feines de la llar
homes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dones 0 0 0 2 1 7 6 5 7 10 8 8 11 14 79
total 0 0 0 2 1 7 6 5 7 10 8 8 11 14 79
altres situacions
homes 9 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 14
dones 10 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 4 17
total 19 0 0 2 0 1 0 1 1 0 2 1 0 4 31
total no actius
homes 12 13 16 20 3 1 3 1 1 1 1 1 2 117 192
dones 16 10 12 18 10 8 6 5 9 12 11 13 17 124 271
total 28 23 28 38 13 9 9 6 10 13 12 14 19 241 463
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Tornabous

Options
Search by name