Skip to main content

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més Alta Ribagorça. 1991
Professionals i tècnics Personal directiu Serveis administratius Comerciants i venedors Hostaleria altres serveis Agricultors i pescadors Treballadors industrials Professionals forces armades Total
homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total
Agricultura i ramaderia 1 1 2 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 1 1 125 15 140 5 0 5 0 0 0 132 19 151
Pesca 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Extracció gas i petroli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
Electricitat gas i aigua 17 0 17 2 1 3 16 6 22 2 1 3 0 1 1 0 0 0 102 1 103 0 0 0 139 10 149
Ext. i trans. minerals 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 6 0 6 0 0 0 9 0 9
Indústria química 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 8 0 8 0 0 0 11 0 11
Const. maquin. mat. elèctric 3 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 17 0 17 0 0 0 21 1 22
Material transport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Alimentació i begudes 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 3 3 0 1 1 1 0 1 17 2 19 0 0 0 20 7 27
Tèxtil, cuir i confecció 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 8 9 0 0 0 3 9 12
Suro i fusta 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 17 0 17 0 0 0 20 1 21
Paper i arts gràfiques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
Plàstics indu. manufact. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2
Construcció 6 4 10 5 0 5 2 3 5 1 1 2 2 1 3 2 0 2 184 3 187 0 0 0 202 12 214
Comerç i reparació 5 3 8 1 2 3 2 1 3 34 55 89 6 11 17 2 0 2 20 1 21 0 0 0 70 73 143
Hostaleria i restauració 2 1 3 3 1 4 1 2 3 5 9 14 40 73 113 2 0 2 2 0 2 0 0 0 55 86 141
Transport i act. annexes 1 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 39 0 39 0 0 0 42 1 43
Comunicacions 0 0 0 0 0 0 6 3 9 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 0 4 0 0 0 11 3 14
Assegurances i finances 1 1 2 1 0 1 13 2 15 4 2 6 3 2 5 0 0 0 2 0 2 0 0 0 24 7 31
Servei empr. lloguers 4 1 5 0 1 1 1 3 4 0 1 1 2 2 4 1 0 1 1 1 2 0 0 0 9 9 18
Adm. pública defensa i SS 2 6 8 0 0 0 8 14 22 1 0 1 1 4 5 4 0 4 6 0 6 1 0 1 23 24 47
Educació i investigació 36 62 98 1 1 2 1 5 6 1 1 2 16 7 23 2 0 2 16 1 17 0 0 0 73 77 150
Sanitat i assis. social 5 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 8 7 15
Altres serveis 3 0 3 0 0 0 0 1 1 0 3 3 2 20 22 3 0 3 1 0 1 0 0 0 9 24 33
Total 89 86 175 17 6 23 55 43 98 53 78 131 74 125 199 148 15 163 452 17 469 1 0 1 889 370 1.259
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Alta Ribagorça

Options
Search by name