Skip to main content

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més Balenyà. 1991
Professionals i tècnics Personal directiu Serveis administratius Comerciants i venedors Hostaleria altres serveis Agricultors i pescadors Treballadors industrials Professionals forces armades Total
homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total
Agricultura i ramaderia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 58 5 63 0 1 1 0 0 0 59 9 68
Pesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extracció gas i petroli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electricitat gas i aigua 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 4 0 4
Ext. i trans. minerals 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 3 2 5
Indústria química 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 4 1 5
Const. maquin. mat. elèctric 0 0 0 0 0 0 7 8 15 1 0 1 1 0 1 0 0 0 113 9 122 0 0 0 122 17 139
Material transport 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Alimentació i begudes 3 1 4 3 0 3 8 10 18 12 6 18 3 2 5 1 0 1 135 50 185 0 0 0 165 69 234
Tèxtil, cuir i confecció 1 3 4 2 0 2 3 7 10 2 2 4 0 1 1 0 0 0 82 142 224 0 0 0 90 155 245
Suro i fusta 0 0 0 0 0 0 1 6 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 56 0 56 0 0 0 58 6 64
Paper i arts gràfiques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 2 1 3
Plàstics indu. manufact. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 5 0 0 0 3 3 6
Construcció 2 0 2 3 0 3 3 4 7 0 1 1 1 1 2 0 0 0 152 1 153 0 0 0 161 7 168
Comerç i reparació 1 4 5 3 1 4 0 6 6 24 48 72 2 2 4 0 0 0 57 9 66 0 0 0 87 70 157
Hostaleria i restauració 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 23 49 0 0 0 0 1 1 0 0 0 26 24 50
Transport i act. annexes 1 0 1 1 0 1 2 2 4 1 0 1 0 1 1 0 0 0 45 1 46 0 0 0 50 4 54
Comunicacions 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 3 2 5
Assegurances i finances 0 1 1 3 0 3 9 6 15 0 1 1 0 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 13 10 23
Servei empr. lloguers 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 2 4
Adm. pública defensa i SS 0 4 4 0 0 0 1 3 4 0 0 0 5 2 7 0 0 0 3 0 3 0 0 0 9 9 18
Educació i investigació 4 18 22 0 1 1 2 4 6 1 1 2 0 3 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 8 27 35
Sanitat i assis. social 3 14 17 0 0 0 1 3 4 0 1 1 1 2 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5 21 26
Altres serveis 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 17 20 0 0 0 2 0 2 0 0 0 8 18 26
Total 19 45 64 17 2 19 40 63 103 45 64 109 42 56 98 60 5 65 661 222 883 0 0 0 884 457 1.341
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Balenyà

Options
Search by name