Skip to main content

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més Guardiola de Berguedà. 1991
Professionals i tècnics Personal directiu Serveis administratius Comerciants i venedors Hostaleria altres serveis Agricultors i pescadors Treballadors industrials Professionals forces armades Total
homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total
Agricultura i ramaderia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 12 7 19 4 0 4 0 0 0 17 8 25
Pesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Extracció gas i petroli 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 15 0 15 0 0 0 17 0 17
Electricitat gas i aigua 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 3 1 4
Ext. i trans. minerals 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0 9 1 10
Indústria química 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Const. maquin. mat. elèctric 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 11 0 0 0 11 1 12
Material transport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alimentació i begudes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 4 2 6
Tèxtil, cuir i confecció 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 2 3 0 0 0 30 48 78 0 0 0 33 51 84
Suro i fusta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3
Paper i arts gràfiques 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2
Plàstics indu. manufact. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 3 1 4
Construcció 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 47 0 47 0 0 0 51 1 52
Comerç i reparació 3 1 4 0 0 0 2 4 6 16 24 40 1 0 1 0 0 0 9 1 10 0 0 0 31 30 61
Hostaleria i restauració 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8 6 17 23 0 0 0 1 0 1 0 0 0 11 21 32
Transport i act. annexes 3 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0 11 0 11
Comunicacions 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
Assegurances i finances 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Servei empr. lloguers 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Adm. pública defensa i SS 0 2 2 0 0 0 1 5 6 0 0 0 7 2 9 1 0 1 3 0 3 0 0 0 12 9 21
Educació i investigació 6 7 13 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 8 8 16
Sanitat i assis. social 2 6 8 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 11
Altres serveis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 7 10 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 8 12
Total 19 17 36 3 0 3 9 16 25 25 33 58 21 30 51 14 7 21 145 53 198 0 0 0 236 156 392
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Guardiola de Berguedà

Options
Search by name