Skip to main content

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més Bescanó. 1991
Professionals i tècnics Personal directiu Serveis administratius Comerciants i venedors Hostaleria altres serveis Agricultors i pescadors Treballadors industrials Professionals forces armades Total
homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total
Agricultura i ramaderia 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 2 2 90 46 136 2 1 3 0 0 0 96 49 145
Pesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extracció gas i petroli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electricitat gas i aigua 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 6 0 6 0 0 0 9 1 10
Ext. i trans. minerals 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 3 0 3 0 0 0 2 0 2 0 0 0 8 0 8
Indústria química 0 0 0 0 0 0 2 2 4 3 0 3 0 0 0 0 0 0 11 2 13 0 0 0 16 4 20
Const. maquin. mat. elèctric 6 0 6 1 0 1 1 6 7 5 0 5 0 0 0 0 0 0 69 4 73 0 0 0 82 10 92
Material transport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3
Alimentació i begudes 3 0 3 4 1 5 5 23 28 10 1 11 4 0 4 0 0 0 108 69 177 0 0 0 134 94 228
Tèxtil, cuir i confecció 2 2 4 0 1 1 3 4 7 1 0 1 0 4 4 0 0 0 46 97 143 0 0 0 52 108 160
Suro i fusta 0 0 0 2 0 2 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 52 4 56 0 0 0 57 4 61
Paper i arts gràfiques 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 1 5 0 0 0 6 3 9
Plàstics indu. manufact. 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5 1 6
Construcció 2 0 2 7 0 7 3 4 7 2 0 2 0 0 0 0 0 0 97 0 97 0 0 0 111 4 115
Comerç i reparació 3 1 4 4 0 4 8 11 19 30 34 64 0 0 0 0 0 0 42 7 49 0 0 0 87 53 140
Hostaleria i restauració 1 0 1 2 1 3 0 0 0 2 2 4 5 12 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 15 25
Transport i act. annexes 0 0 0 0 0 0 2 4 6 3 1 4 3 0 3 0 0 0 25 0 25 0 0 0 33 5 38
Comunicacions 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 4 5
Assegurances i finances 1 0 1 4 0 4 11 3 14 2 2 4 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 20 5 25
Servei empr. lloguers 5 0 5 0 0 0 6 11 17 2 2 4 3 1 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 17 14 31
Adm. pública defensa i SS 4 5 9 0 0 0 5 22 27 1 0 1 6 2 8 2 0 2 5 1 6 5 0 5 28 30 58
Educació i investigació 15 29 44 1 0 1 1 3 4 1 0 1 1 7 8 2 0 2 4 2 6 0 0 0 25 41 66
Sanitat i assis. social 2 19 21 0 0 0 0 6 6 1 0 1 0 1 1 0 0 0 3 1 4 0 0 0 6 27 33
Altres serveis 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 25 25 0 0 0 3 2 5 0 0 0 3 30 33
Total 47 57 104 27 3 30 54 104 158 70 46 116 26 54 80 94 46 140 486 192 678 5 0 5 809 502 1.311
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Bescanó

Options
Search by name